LYRIC

준 (Jun)(SEVENTEEN) – Crow

Year: 2021

Mandarin:

ni太完美 突顯出我一身黑
卽使不張嘴 唾棄猶如za石碎

cha翅也難飛 冷眼以對 無人解圍
欠缺是雍容華貴
痛恨是自慙形穢
我心都被擊碎 坦然面對 誠實hen催淚

最傷悲 相遇視爲白費
非敗類que被歸類
在街上獨自徘徊
漠視那衆目kuikui
天下烏鴉一般黑
但非他沒心沒肺
愛不分尊卑 烏鴉也勇敢爲愛一飛

最幸福 不過一句安慰
捨棄也願意奉陪
只爲chen托ni的美
像刺蝟beifu尖銳
天下烏鴉一般黑
卽使流淚也是黑
命運拖着腿 犧牲自己只顧ni 安危

愛得再悽美 過分cui毁 傷及肋椎
ni永遠無法體會
當只烏鴉的滋味
爲ni奔向火堆 愛得jue對 確實hen疲憊

最傷悲 相遇視爲白費
非敗類que被歸類
在街上獨自徘徊
漠視那衆目kuikui
天下烏鴉一般黑
但非他沒心沒肺
愛不分尊卑 烏鴉也勇敢爲愛一飛

最幸福 不過一句安慰
捨棄也願意奉陪
只爲chen托ni的美
像刺蝟beifu尖銳
天下烏鴉一般黑
卽使流淚也是黑
命運拖着腿 犧牲自己只顧ni 安危

給一次機會 證明自己其實也 hen美

Pinyin:

ni tài wán měi tū xiǎn chū wǒ yī shēn hēi
jí shǐ bù zhāng zuǐ tuò qì yóu rú za shí suì

cha chì yě nán fēi lěng yǎn yǐ duì wú rén jiě wéi
qiàn quē shì yōng róng huá guì
tòng hèn shì zì sēn xíng huì
wǒ xīn dū bèi jī suì tǎn rán miàn duì chéng shí hen cuī lèi

zuì shāng bēi xiāng yù shì wéi bái fèi
fēi bài lèi que bèi guī lèi
zài jiē shàng dú zì pái huái
mò shì nà zhòng mù kuikui
tiān xià wū yā yī bān hēi
dàn fēi tā méi xīn méi fèi
ài bù fēn zūn bēi wū yā yě yǒng gǎn wéi ài yī fēi

zuì xìng fú bù guò yī jù ān wèi
shè qì yě yuàn yì fèng péi
zhī wéi chen tuō ni dí měi
xiàng cì wèi beifu jiān ruì
tiān xià wū yā yī bān hēi
jí shǐ liú lèi yě shì hēi
mìng yùn tuō zhuó tuǐ xī shēng zì jǐ zhī gù ni ān wēi

ài dé zài zhī měi guò fēn cui huǐ shāng jí lèi zhuī
ni yǒng yuǎn wú fǎ tǐ huì
dāng zhī wū yā dí zī wèi
wéi ni bēn xiàng huǒ duī ài dé jue duì què shí hen pí bèi

zuì shāng bēi xiāng yù shì wéi bái fèi
fēi bài lèi que bèi guī lèi
zài jiē shàng dú zì pái huái
mò shì nà zhòng mù kuikui
tiān xià wū yā yī bān hēi
dàn fēi tā méi xīn méi fèi
ài bù fēn zūn bēi wū yā yě yǒng gǎn wéi ài yī fēi

zuì xìng fú bù guò yī jù ān wèi
shè qì yě yuàn yì fèng péi
zhī wéi chen tuō ni dí měi
xiàng cì wèi beifu jiān ruì
tiān xià wū yā yī bān hēi
jí shǐ liú lèi yě shì hēi
mìng yùn tuō zhuó tuǐ xī shēng zì jǐ zhī gù ni ān wēi

gěi yī cì jī huì zhèng míng zì jǐ qí shí yě hen měi

SHARE

ADVERTISEMENT