Either Way (Easy Lyrics)

IVE

IVE – Either Way (Easy Lyrics)

Year: 2023

Lyrics:

nuga ne maltuga jesuopde
jalnan chokman hande
to nugunun nega nomu chakhade
babogatul jongdore

gakumun ihejocha an dwenun shisondul
ogulhagido hajiman
ohega mandun sumanhun nawa yegihe
uri modu da ‘na’ya

Either way, I’m good
jonbu jodagu
nuga matgo tulin ge anin gol
modu daruge sarangadu
Either way, I’m good
Either way

negenun onigatun chinguinde
origwangi shimhade
toltolan jul aratdon jo ainun
maumi nom yakan gol

jeaiI raso gure non E raso gure
dwetgo gunyang V na haja

Either way, you’re good
jonbu jodagu
nuga matgo tulin ge anin gol
modu daruge sarangadu
Either way, you’re good
Either way

I, I, I todarun na
na, na, na

nuga matgo tulin ge anin gol
modu daruge saraga du
jonbu jodagu
sarangwa mium

modu da gajimyon dwenun goya
hanaman gorul piryo opnun goya

Either way, we’re good
usojujagu uhuhu
iroge

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page