LYRIC

CL Lyrics

Artist: CL
Song: +REWIND170205+ (Thai Translation)
Album: 사랑의 이름으로 (In The Name of Love)
Year: 2019

Lyrics:

ทุกครั้งที่เราวาดอนาคตด้วยกัน
ฉันรู้สึกถึงประกายไฟในสายตาของเธอ
ถึงแม้ว่ามันเหมือนเราจะรักกันไม่ได้อีก
แต่ความรักของฉันได้เปิดใจเธอ
เรามาเริ่มใหม่กันอีกครั้งเถอะ
อย่าเปลี่ยนไป
ไฟในตาของเธอ
กลับมา โอ้
กลับมา โอ้
กลับไปเริ่มใหม่
ทั้งสุขและทุกข์
เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ
ฉันเคยคิดว่ามันจะไม่จืดจางลง
หัวใจของฉันโดนปิดตายด้วย
ความรักของเธอ
เรามาเริ่มใหม่กันอีกครั้งเถอะ
อย่าเปลี่ยนไป
ไฟในตาของเธอ
กลับมา โอ้
กลับมา โอ้
กลับไปเริ่มใหม่
ทุกครั้งที่เราทะเลาะกัน เหมือนเดจาวู
ปัญหาที่มีแต่จะแย่ลง
เราพลาดตรงไหน ฉันไม่รู้
มันสายไปแล้วที่จะบอกลา
ถึงแม้จะไม่เห็นทางออก แต่เรามาแก้ปัญหานี้กัน
เราต่างต้องการกันและกัน ทั้งเธอและฉัน
ม่านที่กั้นระหว่างเรา
เปิดมันออก กลับไปเริ่มใหม่อีกครั้ง
เรามาเริ่มใหม่กันอีกครั้งเถอะ
อย่าเปลี่ยนไป
ไฟในตาของเธอ
กลับมา โอ้
กลับมา โอ้
กลับมา โอ้
กลับมา โอ้
กลับไปเริ่มใหม่

SHARE

ADVERTISEMENT